TERMA PENGUNAAN  +6012 3737601  +603 8082 6098
 
 Memperbaharui Insurans Takaful Kereta & Cukai Jalan
Langkah 1             daripada 4
          
   Kalkulator Takaful Kereta

   Percuma 24/7 Perkhidmatan Tele Bantuan 1800-888-788
 
Ini bukan satu kontrak takaful. Huraian di bawah adalah maklumat ringkas untuk rujukan sahaja . Kadar adalah anggaran sila hubungi wakil takaful untuk serbut harga terkini.
Dengan menggunakan laman web ini, anda dianggap telah membaca dan menerima terma pengunaan kami
Terma Pengunaan
   Perlindungan Komprehensif  
  Hakmilik  Langkah 1   
           Caruman  
 
 
  Nilai perlindungan (RM)                    
    (Sila ikut nilai pasaran  yang terkini untuk memastikan perlindungan
    yang mencukupi)

 
 

*

 
    
    
       
     
  
         
  
  

  
  Keupayan enjin
*

 
   Tahun dibuat
*
 
    1998 - 2018
  

 
 
                 
   
  
 


 
               
   Umur pemunya atau pemandu
*
 
    
   Tuntutan 2 tahun yang lepas
   
 
      
   NCD Diskaun 
*     TOLAK
   NCD Kadar susutan        
                    
 
    
  Muatan tempat duduk
*

 
  Jenis perlindungan
*

 
  Kawasan
*

 
    Buatan
*

 
 
   Model
*

 
 
 
   CARUMAN PERLINDUNGAN (ASAS)
  
 
 
  

   Perlindungan tambahan (pilihan)
                    
    Cermin depan
 
  
 
           
     Jumlah pemandu
     
   
    
 
  Bencana alam (banjir, tanah runtuh)
  
 
      
   Mogok, rusuhan, kekacauan awam (SRCC)
  

 
 
  Perlindungan liabiliti penumpang (LLP)
    4  penumpang
 
 
   Liabiliti terhadap penumpang (LLPN)
 
 
 
  * Kenderaan yang memasuki Negara Singapura dikehendaki
     mendapat perlindungan tambahan LLP  dan LLPN 

Duti setem
 
 

SST
 
 
    
  JUMLAH CARUMAN
 
 
              Terma Pengunaan & Notis Privasi

  Copyright © 2005 - 2018 (ver 18.01.01)
  www.einsuran.com